Featured

Zbirka umjetnina Rektorata Univerziteta u Sarajevu

Rifat Škrijelj, glavni i odgovorni urednik, Adela Nurković-Kulenović, urednica
2024

New Releases

Zbirka umjetnina Rektorata Univerziteta u Sarajevu

Rifat Škrijelj, glavni i odgovorni urednik, Adela Nurković-Kulenović, urednica
2024

Procjena stanja prirode i upravljanja prirodnim resursima u Bosni i Hercegovini

Senka Barudanović, Mersudin Avdibegović, Milan Mataruga, Mirjana Milićević, Rifat Škrijelj, Dženan Bećirović, Dalibor Ballian, Radoslav Dekić, Biljana Lubarda, Sandra Kobajica, Josip Jurković, Goran Trbić, Azrudin Husika, Gordana Đurić; Almir Peštek, Mirza Čengić
2024

Assessment of the State of Nature And Governance of Natural Resources in Bosnia And Herzegovina: Summary for Policymakers 2024

Senka Barudanović, editor, Mersudin Avdibegović, editor, Milan Mataruga, editor, Mirjana Milićević, editor, Rifat Škrijelj, editor, Dženan Bećirović, editor, Dalibor Ballian, editor, Radoslav Dekić, editor, Biljana Lubarda, editor, Sandra Kobajica, editor, Josip Jurković, editor, Goran Trbić, editor, Azrudin Husika, editor, Gordana Đurić, editor
2024

Procjena stanja prirode i upravljanja prirodnim resursima u Bosni i Hercegovini: Sažetak za donosioce odluka 2024

Senka Barudanović, urednik, Mersudin Avdibegović, urednik, Milan Mataruga, urednik, Mirjana Milićević, urednik, Rifat Škrijelj, urednik, Dženan Bećirović, urednik, Dalibor Ballian, urednik, Radoslav Dekić, urednik, Biljana Lubarda, urednik, Sandra Kobajica, urednik, Josip Jurković, urednik, Goran Trbić, urednik, Azrudin Husika, urednik, Gordana Đurić, urednik
2024

Osnove preventivne stomatologije sa kliničkom primjenom u praksi

Elmedin Bajrić, urednik; Amra Arslanagić, Damir Duratbegović, Lejla Hasić Branković, Amina Huseinbegović, Erna Islamagić, Sedin Kobašlija, Alma Kovačević, Nina Marković, Mediha Selimović-Dragaš , Senka Serhatlić, Maida Šišić Saračević, Alisa Tiro, Amila Zukanović
2024

60 Years of the University of Sarajevo: 1949-2009

Faruk Čaklovica, Editor in Chief
2023

60 godina Univerziteta u Sarajevu: 1949-2009

Faruk Čaklovica, glavni i odgovorni urednik
2023